RANKINGS
# Player Runs  4s  6s 

1

Rameez Parkar

904

94

54

2

Nasir Hussain Syad

897

101

49

3

Danish Javed Ibrahim Kalu

830

100

22

4

Abdul Rahman Liaqat

821

105

26

5

Anis Darekhan

792

85

42

6

Rawail Khan

670

88

15

7

Shafir Ali

638

86

8

8

Ruknuddin Maruf

602

78

1

9

Faisal Riaz

600

80

17

10

Anjum Sohaildar

597

73

38

11

Ishtiaq Khamkar

581

87

6

12

Mohamad Nawaz Khot

580

73

13

13

Nawaf Dadarkar

576

72

14

14

Umar Hasan Khan

572

69

10

15

Hyder Javeed

561

62

27

16

Khurram Shahzad

557

51

43

17

Brietner George

544

45

28

18

Prakash Ranjan

543

72

8

19

Joji Raju

533

72

15

20

REHAN DHANSAY

518

68

16

21

Zahid Ahmad Ehsan Umer

515

59

19

22

Imran Bandarkar

504

41

32

23

Muhammad Nouman Jameel

502

61

13

24

Kazim Dhansay

496

86

6

25

Zafeer Anwar Husain

476

51

24

26

M Abrahim Haji

474

59

20

27

Zoheb Hamdulay

447

60

6

28

Asim Hamdulay

442

49

19

29

Raheel Aslam

441

53

8

30

Mahabasha Shaik

436

54

8

Who we are?

RTPL - Copyright © 2018

All rights reserved

Disclaimer
Rumani Technologies Pvt. Ltd.

Ijmima Complex, Malad (W), Mumbai. INDIA

support@rumani-inc.com